Om föreningen

Föreningen grundades våren 1979 av ca 20 entusiaster varav en var professionell bokbindare. 

Föreningen kunde starta tack vare ett bidrag från Westman-Wernerska kulturfonden. Till detta kom att föreningen fick möjlighet att husera i en verkstadslokal som upplåtits och i ordningsställts i Gamla Linköping. Idag har föreningen en rymlig, välutrustad och ändamålsenlig verkstad i Vasastaden.

1984 fick föreningen ett uppdrag från Medborgarskolan att utarbeta en studieplan för bokbinderikurser landet över och att utbilda nya ledare. Idag har föreningen ett fortsatt samarbete med Medborgarskolan för våra studiecirklar.

Utöver de ordinarie studiecirklarna ordnar föreningen utflykter som har samband med bokbinderi, en årlig glöggfest och andra aktiviteter. Därutöver deltar föreningen med att visa upp sin verksamhet i olika sammanhang. Även ett antal kortkurser har anordnats under årens lopp.

Föreningens styrelse och medlemmar arbetar ideellt och vår ekonomi grundar sig på medlemsavgifter, cirkelavgifter och ersättning från Medborgarskolan.

Styrelsen

Mikael Alexandersson, Ordförande

Britt Lindén, Kassaförvaltare

Lars Rahm, Sekreterare

Timmy Erita, Materialförvaltare

Tove Alsén, Sociala Medieansvarig

Iambe Liffner, Suppleant

Daniel Westerling, Suppleant